Zprávy pro rodiče

Akce

Nejnovější

Závěrečná besídka


Kdy? 5.6 2019 16:15

Kde? hudebna na Šromotáku (v přízemí za šatnami)

Kdo? 6.A pro rodiče

Čeká vás hezký program a malé občerstvení

Velmi se na vás těšíme!!

Chcete toho zjistit více

Pro žáky

Zápisy do Zeměpisu

Zeměpis zápisy

Nahráno 5.5. 2019 10:52

Stepi, lesostepi

Stepi navazují na pásmo pouští a polopouští, podnebí je suché, neumožňuje růst stromů, jsou to travnaté pláně na silné humusové vrstvě

Lesostepi travnaté porosty s roztroušenými stromy, jsou přechodem k listnatým lesům

                                          Stepi mají různé názvy

Severní Amerika       prérie

Jižní Amerika            pampa

Evropa                       pusta

Asie                         celina   

Data závěrečných písemných prací:

Angličtina (p.u. F.) - 20.5

Čeština - 21.5

Matika - 27.5.